TAHUN HIJRIYAH

Masehi Hijriyah

My Music

Jam

JADWAL WAKTU SHOLAT

jadwal-sholat

ABBY KALENDER

AbbyZz

WAKTU SHOLAT

JADWAL SHOLAT

jadwal-sholat

Kalender Hijriyah

Masehi HijriyahPerhitungan pada sistem konversi Masehi – Hijriah ini memungkinkan terjadi selisih H-1 atau H+1 dari tanggal seharusnya untuk tanggal Hijriyah

Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

Bahasan Sholat Versi Bhs Sunda

Oleh Admin 27-09-2013 06:52:47

 

 

كتاب الصّلاة

Pembahasan anu berhubungan jeung sholat :

 1. Ta’rif Sholat
 2. Syarat Sholat
 3. Rukun Sholat (dzatiyahna sholat)
 4. Pasunnatan Sholat
 5. Pembatalan Sholat

 

I. Ta’rif Sholat. 

v  Lughot ; اَلدُّعَاءُ بِالْخَيْرِ                                                                         

“Kadar-kadar ngadu’a kalawan kasaean (dina sholat aya du’a)”.

v  Istilah   ; اَقْوَالٌ اَوْفِعْلٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيْرِ وَمُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيْمِ                                  

“Pirang-pirang ucapan sareng padamelan anu di mimitian ku اَللهُ اَكْبَرُ sareng di tung-tungan ku اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ dina kabiyasaan-nana”.

Pangna di ayakeun lafadz gholibna, sebab :

 • Aya sholat au ngan ucapan wungkul, henteu aya padamela-nana, seperti sholat jenazah jeung sholat anu di talian.
 • Aya sholat anu ngan saukur padamelan-nana wungkul, seperti solatna jalma anu pireu/ bisu.
 • Aya sholat anu henteu aya padamelan jeung ucapan, seperti sholat dia jero hate atawa sholatna jalma anu pireu anu ditalian.

Sholat mangrupakeun  (Syari’at anu hebeul), hartina Nabi-nabi anu sateu acan Nabi Muhamad SAW. Oge sok ngalaksanakeun sholat. Sakumaha diuningakeun dina kitab I’anatu Tlolibiin. Juz 1. Halaman 21 menurut Ibnu Hajar Al Ashqolani sareng Ahli Meshir, sholat anu lima waktu difardlukeun dina kaping 27 Rajab, lima tahun sate acan Nabi hijrah. Margi menurut qoul anu masyhur diantara Ahli Sajarotil Marab, bahwa difardlukeun-nana sholat ka kang jeung Nabi jeung ka umatna sateu acan hijrah dina waktos Nabi yuswana 48 thn. Bertepatan jeung tahun 609 Masehi. (Fiqhul Islam. Juz 1. Halaman 498)

 

 

II. Syarat Sholat.

1. Syarat Wajibna Sholat. Hartina, dimana kumpul ieu syarat di hiji jalma, maka sholat hukumna wajib. Nyaeta aya genep :

1- Islam ((الØ¥ نقاء بما جاء النّبيي صلعم

Maka henteu wajib kajalma kafir jeung henteu aya kawajiban ngodoan sholat dimana asup islam, margi aya dawuhan Alloh dina Surat Al Anfal. Ayat 37 :

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْيَنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَاقَدْ سَلَفْ...س

“Bejakeun ku anjeun Muhamad ka jalma anu kafir, lamun maraneh ngeureunan tina kafir (asup islam), maka dihampura sakabeh dosa anu geus kaliwat”.

Anapon jalama anu murtadmah eta henteu wajib sholat, ngan dimana asup islam deui wajib diqodoan. Ieu menurut salian Abu Hanifah

2- Balegh.

Maka henteu wajib sholat ka budak leutik sanajan geus hideng, margi aya hadits anu katampi ti sayidina ‘Ali sareng ‘Umar R.A, anu bahasana ;

 Ã˜Â±Ã™Ã™Ã™Ã˜Â¹Ã™Ž الْقَلَمِ عَنْ ثَلَاثَةٍ. عَنِ الْمَجْنُوْنِ الْمَغْلُوْبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ. وَعَنِ النَّامِ حَتَّى يَسْتَيْقَظَ. وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّ يَحْتَلِمَ. روه احمد وابو داود والحاكم وهو صحيØ­

“Diangkatkeu Qolam Taklif (tulisan panyuprih) tina tilu golongan. Hiji ti jalma anu gelonepikeun ka sadar/ cageur. Dua ti jalama anu sare nepikeun ka hudang. Tilu ti budak leutik nepikeun ka ngimpi jima’ (kaluar cai mani)”. (H.R Imam Ahmad, Abu Daud, Imam hakim, sareng ieu hadits Shohih)

Ciri-ciri balegh ;

ü  Sampurna umur 15 thn. Bari tahun Qomariyah pikeun lalaki jeung awewe. Itungan satahun Qomariyah 354 x 15 = 5310 hari.

ü  Ngimpi jima’ di lalaki, jeung di awewe karna umur 9 thn Qomariyah atawa 3186 hari. Anu dimaksud ngimpi jima’ didieu nyaeta kaluar cai mani.

ü  Haid pikeun awewe wungkul karna umur 9 thn bari tahun Qomariyah.

 

 

 

 

Catetan

Diantara kawajiban ibu sareng bapa kanu jadi anakna nyaeta marentah sholat dimana geus hiding jeung umur 7 thn. Oge dimana budak umur 9 thn ninggalkeun sholat, maka wajib ka kolotna nenggeul ka eta budak kalawan tenggeulan anu henteu matak raheut, margi aya dawuhan kang jeung Nabi anu ti ‘Abdulloh bin ‘Umar ;

مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْاهُمْ وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِسِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ.

“Kudu marentah aranjeun kabeh atawa mamatahan kabudak aranjeun kabeh kana ilmu sholat dimana umur 7 thn, jeung kudu neunggeul aranjeun kabeh dimana ninggalkeun sholat dina umur 9 thn kalawan teunggeulan ngadidik (henteu matak raheut), jeung kudu misahkeun aranjeun kabeh kabudk aranjeun kabeh dina kulem. (H.R Imam Ahmad, Abu Daud sareng Imam Hakim) Fiqhul Islam. Juz 1. Halaman 565, Bajuri Taqrib. Halaman 130

3- Ber’akal tegesna hiding.

Mangka teu wajib sholat ka jalma anu gelo sareng budak anu acan hiding jeung jalma anu Mugma ‘Alaih/ panyakit ayan (pingsan), oge henteu wajib qodlo pikeun jalma anu gelo, ngan di sunnatkeun wungkul menurut Imam Syafi’i. Anapon menurut Imam Ahmad bin Hambalimah wajib qodlo, syarat gelona meyakeun sakabeh sholat (lila).

4- Suci tina haid sareng nifas, jeung henteu wajib qodlo dimana saat, nargi aya hadits anu katampi ti Siti ‘Aisyah R.A ;

كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَانُؤْمَرُبِقَضَاءِ الصًّلَاةِ.

“Kaula diparentah kana ngodloan puasa, jeung henteu diparentah ngodloan sholat”. Bajuri Taqrib. Juz 1. Halaman 113

Lamun misallkeun aya awewe anu kekeh haying ngodloan sholat,  eta aya dua pendapat ;

 • Menurut Ibanu Hajar Al Haitami, haram hukumna.
 • Menurut Syihabuddiin Romli

5- بُلُوْغُ الدَّعْوَه (neupi da’wah)

Maka lamun rukun islam henteu nepi ka eta jalma, seperti jalma jauh ti ‘ulama (jalma anu ngarti kana bab sholat), maka henteu wajib sholat. Menurut Syaihuna Almukarom Akang Haji Ma’shum (akang ci kole ci amis tasik), margi dina kitab Tafsir Showi diuningakeun yen tina sapalihna syarat sahna ibadah jeung wajibna ibadah nyaeta nepina da’wah.

6- Salametna panca indra anu dua, nyaeta cepil sareng soca. Maka henteu wajib sholat ka jalma anu diciptakeun dina ka ayaan lolong jeung torek, sanajan tiyasa nyarios, jeung henteu wajib qodlo dimana cageur.

2. Syarat Sahna Sholat.

Hartina dimana kumpul ieu syarat di hiji jalma, maka sholat hukumna wajib, nyaeta aya 7:

1) دُخُوْلُ الْوَقْتِ (asup waktu)

Maksudna henteu sah sholat kecuali saba’da asup waktu kalawan yaqin, atawa kusangkaan anu make ijtihad tur akur jeung buktina.

2) اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَØ© (madep ka qiblat)

Maksudna :

 • Menurut Imam Syafi’i, wajib madep kana jentulna ka’bah.
 • Menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad, cukup madep kana Jihat/ arah ka’bah.

Dina sateu acan ka’bah janten qiblat, asalna kiblat teh Baitul Muqoddas. Rosul sareng para shohabat netepan madep ka qiblat Baitul Muqoddas dina salami 6 atanapi 7 sasih, anu sakumaha diriwayatkeun ku Abu Ishaq ti Shohabat Baro’, sholat anu pertama dipidamel nalika qiblatna ka’bah, eta aya dua pendapat ;

 • Menurut Ibnu ‘Umar (Abdullh), nyaeta sholat Dzuzhur.
 • Menurut qoul anu masyhur, nyaeta sholat ‘Ashar. Kitab Tafsir Ibnu Katsir. Juz 1. Halaman 193

Tata cara madep ka qiblat eta aya 3 gambaran :

1-  Lamun sholatna bari nagtung atawa bari diyuk, maka anu wajib madep ka qiblatna dada.

2-  Lamun sholatna nyangigir, maka anu wajib madep ka qiblat teh wajah sareng dada.

3- Lamun sholatna bari nangkarak, maka anu wajib madep ka qiblatna dampal sampean sareng wajah.

Tingkatan nganyahokeun qiblat ;

1- Kalawan yaqin nyaeta ku ninggali ka’bah atawa tempat sholatna kang jeung Nabi.

2- Melalui beja anu kapercaya.

3- Melalui ijtihad ku make kompas (podom).

4- Turut ka jalma anu ijtihad dimana henteu bisa ijtihad.

3) Suci tina hadats dua (leutik jeung geude).

Margi aya hadits anu katampi ti Abdulloh bin ‘Umar ;

لَايَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ بِغَيْرِ طَهُوْرٍ

“Henteu narima Alloh kana sholat (henteu sah) ti jalma anu henteu suci tina hadats leutik jeung geude”. (H.R Jama’ah kecuali Imam Bukhori)

 

4) طَهَارَةُ عَنِالنَّجَاسَةِ فِى الثَّوْبِ وَالْمَكَانِ

Hartina suci tina najis anu henteu dihampura dina sholat dina tilu tempat ;

1- Dina Baju anu dipake jeung anu dibawa sanajan henteu usikna urang jeung anu paantel kana anu dipake.

2- Dina badan, hartina dzohirna badan jalma anu sholat, oge ngawengku kana jerona liang uran, liang baham sareng dua panon.

3- Tempat, hartina perkara anu ka antelan u tuur jeung badan nalika ker sholat.

5)  Ã˜Â³Ã™ŽÃ˜ÂªÃ™’رُالْعَوÙ’رَةِ(nutupan aurat)

Ngaran aurat ;

 • Lughot : وَهُوَ اَلنَّقْصُ                                                                    

“Kadar-kadar kurang”.

 • Istilah   :مَا يَجِبُ سَتْرُهَا وَيَحْرُمُ نَظْرُهَا                                               

“Perkara anu wajib ditutupan-nana jeung haram ditinggalina”.

Margi aya dawuhan Alloh :

خُذُوْازِيْنَتَكُمْ عِنْدَكُلِّ مَسْجِدٍ. (الاعراف : 13)

“Kudu nyokot (make) kana baju aranjeun kabeh dimana rek sholat”. (Q.S Al A’rof :13)

Sakumaha anu didawuhkeun ku Abdulloh bin ‘Umar, anu dimaksud ku zayinah teh nyaeta baju dina nalika rek sholat.

Oge aya hadits anu katampi ti siti ‘Aisyah R.A :

لَايَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّابِخُمَارٍ. روه الحاكم وصححه ابن حبان

“Henteu nampi Alloh kana sholatna jalma nu baligh kajaba make tutup-tutup (nutupan aurat)”. (H.R Imam Hakim anu dishohehkeun ku Ibnu Hibban)

Syarat perkara anu bisa dipake nutupan aurat :

1. Kudu nutupan kana sakabeh auratna bari dipake.

2. Bisa ngaleungitkeun kana warna auratna.

Tanbih

Dina kitab Syarah I’anatu Tlolibiin. Juz 1. Halaman 113. Dijelaskeun wajib nutupan aurat ti belah luhur jeung sakabeh gigir, henteu wajib ti belah handap. Hartina lamun kersaholat auratna kaciri ti belah luhur atawa ti gigir, maka sholatna batal, kajaba lamun langsung ditutupan. Anapon lamun ti belah handapmah tergantung jalmana, hartina lamun lalakimah henteu batal, lamun awewemah batal.

Penjelasan Aurat.

1. Pikeun lalaki aya 5 gambaran :

v  Nalika ker sorangan nyaeta Qubul jeung Dubur.

v  Nalika ker sholat jeung harepeun lalaki atawa awewe sa Mahram, nyaeta antara bujal jeung tuur asalkeun ulah aya syahwat jeung henteu nimnulkeun fitnah.

v  Dihareupeun awewe lain mahram, nyaeta sakabeh badan.

v  Dihareupeun pamajikan-nana atawa Amat (tawanan perang ti jalma kafir bari awewe), etamah teu aya aurat.

2. Pikeun awewe anu merdeka aya opat gambaran :

v  Nalika nyorangan, hareupeun awewe muslim jeung hareupeun lalaki muhrim, nyaeta antara bujal jeung tuur.

v  Nalika haruepeun awewe anu paseq jeung awewe kafir, nyaeta salian mastaka, rarai, punduk, dua panangan nepikeun kana peupeuteuyan, dua sampean nepikeun kana tuur.

v  Nalika ker sholat, nyaeta sakabeh badan salianwajah jeung dua dampal panangan neupika pigeulangan.

v  Dihareupeun lalaki lain mahram, eta sakabeh badan cauk qoul Mu’tamad. Tapi menurut qoul anu Dlo’ifmah salian beungeut jeung dampal leungeun, kalawan syarat ;

a. Teu aya fitnah.

b. Henteu make syahwat.

c. Beungeut jeung dampal leungeuna henteu make papaes.

v  Dipayuneun salaki etamah henteu aya aurat.

6) Apal kana hukum wajibna sholat.

7) Ulah nekadkeun sakabeh rukun atawa padamelan sholat kana sunnat (nekadkeun kana sunnat).

 

 

 

 

 

 

III.Rukun Sholat.

Hadits Rukun sholat :

عن ابى هريرة رضي الله عنه. أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلِّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلعم. فَقَالَ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَصَلَّ ثُمَّ جَاءَ فَأَمَرَهُ بِالرُّجُوْعِ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اُحْسِنُ غَيْرَهَذَا فَعَلِّمْنِى فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبَغِ الْوُضُوْءَثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِى جَمِيْعِ صَلَاتِكَ كُلِّهَا. روه احمد ومسلم وبخارى (فقه الاسلام. جزء 1. ص 117, بدايØ© المجتهد. جزء 1. ص 91)

“Katampi ti Abi Hurairoh R.A, saestuna hiji pameget (Kholad bin Rofi’) lebet ka masjid, teras netepan, teras dongkap ka kang jeung Nabi bari uluk salam, maka Nabi ngawaler kana salamna, teras Nabi ngadawuh ; Anjeun kudu ngabalikan deui sholat, karna anjeun teu acan sholat. Teras eta pameget netepan deui, sa entos netepan dingkap deui ka kang jeung Nabi bari uluk salam, tapi saparantosna Nabi ngawaler kana salamna, Nabi miwarang deui sholat dugi ka tilu kali, teras eta pameget nyarios ; Deumi dzat anu parantos ngutus kasalira kalawan haq, kaula henteu bisa midameul deui sholat salian ieu, margi salira salira tiyasa ngawurukan ka abdi. Maka Nabi ngadawuh ; Dimana anjeun rek sholat maka kudu wudlu heula, teras madep ka qiblat, teras takbir, ngaos al fatihah, ruku’ bari tumaninah, i’tidal nepikeun ka ajeug bari tumaninah, sujud bari tumaninah, diuk antara dua sujud bari tumaninah, sujud bari tumaninah, ceungkat, nangtung anjeu. Tuluy make anjeun kana anu geus ditutur dina sakabeh sholat”. (H.R Imam Ahmad, Imam Muslim sareng Bukhori)

Hartosna ieu hadits dicandak tina عُمْدَةُ الْقَارِئِ  Syarah Bukhori. Juz 5

Wallahu'alam..Bishowabbih...